33456 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 องค์ประกอบและแนวทางการวางแผนกลยุทธ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 องค์ประกอบและแนวทางการวางแผนกลยุทธ์
27 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 548 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 10 ตอนที่ 2 องค์ประกอบและแนวทางการวางแผนกลยุทธ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ