33456 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 รูปแบบการประยุกต์เทคนิค และเครื่องมือในการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 รูปแบบการประยุกต์เทคนิค และเครื่องมือในการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์
18 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 403 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 9 ตอนที่ 4 รูปแบบการประยุกต์เทคนิค และเครื่องมือในการธำรงรัก

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ