52406 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สถานการณ์และแนวโน้มการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52406 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สถานการณ์และแนวโน้มการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ
24 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 720 | 0 |
แชร์ :

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สถานการณ์และแนวโน้มการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ