52406 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดของทฤษฎีระบบทั่วไป

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52406 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดของทฤษฎีระบบทั่วไป
21 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 1146 | 0 |
แชร์ :

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 552406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดของทฤษฎีระบบทั่วไป

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ