52406 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52406 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น
17 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 704 | 0 |
แชร์ :

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 552406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานสาธารณสุขใน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ