33456 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 577 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเทคนิคและเครื่องมือการบริ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ