91368 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรักษา ถนอม และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91368 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรักษา ถนอม และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
3 สิงหาคม 2566 | 0:00 | 533 | 0 |
แชร์ :

91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต รายการที่ 10 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรักษา ถนอม และแปรรูปผลิตผลทางการเ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ