90204 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื่องต้นในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 90204 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื่องต้นในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
19 เมษายน 2566 | 0:00 | 601 | 0 |
แชร์ :

90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความรู้เบื่องต้นในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ