93442 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93442 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
19 มกราคม 2566 | 0:00 | 743 | 0 |
แชร์ :

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ