97436 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
11 มกราคม 2566 | 0:00 | 681 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ