94329 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรภายในประเทศ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94329 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรภายในประเทศ
19 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 845 | 0 |
แชร์ :

94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ รายการที่ 5 ตอนที่ 2 ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรภายในประเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ