94329 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 94329 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
12 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 904 | 0 |
แชร์ :

94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ