Home
Channel

33204 รายการที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

33204 กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ (ป)

8 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 797 | 0 |
แชร์ :
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33204  กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่  (ป)  รายการที่  13    กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย