STOU Media

33906 หน่วยที่ 7 การสร้างการมีส่วนร่วม Participation

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 7 การสร้างการมีส่วนร่วม Participation
| View: 111

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ