STOU Media

33906 หน่วยที่ 12 การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารจัดการภาครัฐ Synthesis of Public Manage

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 12 การสังเคราะห์องค์ความรู้ของการบริหารจัดการภาครัฐ Synthesis of Public Manage
| View: 184

วิดิโอแนะนำ