STOU Media

33906 หน่วยที่ 5 การเทียบเคียง Benchmarking

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 5 การเทียบเคียง Benchmarking
| View: 148

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ