STOU Media

24733 โมดูล 10 ตอนที่ 2 Google Colab : แพลตฟอร์มสำหรับใช้ฝึกโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง

Home / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ / 24733 โมดูล 10 ตอนที่ 2 Google Colab : แพลตฟอร์มสำหรับใช้ฝึกโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง
| View: 135

วิดิโอแนะนำ