STOU Media

32334 หน่วยที่ 11 การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32334 หน่วยที่ 11 การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด
| View: 180

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ