STOU Media

32334 หน่วยที่ 12 จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32334 หน่วยที่ 12 จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
| View: 242

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ