STOU Media

30212 รายการที่ 11 ตัวแบบตัดสินใจ และตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น บทนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30212 รายการที่ 11 ตัวแบบตัดสินใจ และตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น บทนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์
| View: 1163

วิดิโอแนะนำ