STOU Media

30212 รายการที่ 14 ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบมาร์คอฟ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30212 รายการที่ 14 ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบมาร์คอฟ
| View: 395

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ