STOU Media

33905 หน่วยที่ 13 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนำนวัตกรรมไปใช้ในภาครัฐ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33905 หน่วยที่ 13 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนำนวัตกรรมไปใช้ในภาครัฐ
| View: 107

วิดิโอแนะนำ