STOU Media

33727 โมดูลที่ 7 ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33727 โมดูลที่ 7 ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
| View: 174

33727 โมดูลที่ 7 ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ