STOU Media

32334 หน่วยที่ 7 การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32334 หน่วยที่ 7 การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง
| View: 175

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ