STOU Media

33906 หน่วยที่ หน่วยที่ 10 กรณีศึกษาของการบริหารจัดการภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ (A Case Study of Public Management)

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ หน่วยที่ 10 กรณีศึกษาของการบริหารจัดการภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ (A Case Study of Public Management)
25 เม.ย. 2562, 15:41 | | View: 1704

33906 หน่วยที่ 10 กรณีศึกษาของการบริหารจัดการภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ (A Case Study of Public Management)

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ