STOU Media

95723 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 วิธีการจัดการความรู้ ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการดำเนินการฯ

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 95723 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 วิธีการจัดการความรู้ ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการดำเนินการฯ
| View: 172

95723 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ของกลุ่มและเครือข่าย

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ