STOU Media
style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

95723 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กระบวนการการจัดการความรู้ในการจัดทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ฯ

Home / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 95723 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 กระบวนการการจัดการความรู้ในการจัดทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ฯ
| View: 129

95723 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ของกลุ่มและเครือข่าย

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ