STOU Media

33905 หน่วยที่ 1 นโยบายศาสตร์

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33905 หน่วยที่ 1 นโยบายศาสตร์
| View: 105

33905 นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ