STOU Media

33906 หน่วยที่ 6 การบริการสาธารณะ Public Service Delivery

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 6 การบริการสาธารณะ Public Service Delivery
| View: 155

33906 สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ