STOU Media

33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ
26 เม.ย. 2562, 10:43 | | View: 1519

33906 หน่วยที่ 13 การจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยเรื่องการปฏิรูประบบราชการและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการสร้างองค์ความ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ