STOU Media

32304 รายการที่ 12 ตอนที่ 5 การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32304 รายการที่ 12 ตอนที่ 5 การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การภาครัฐ
| View: 364

วิดิโอแนะนำ