STOU Media

33905 ปฐมนิเทศชุดวิชา นโยบายกลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33905 ปฐมนิเทศชุดวิชา นโยบายกลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
| View: 548

33905 นโยบาย กลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ

แชร์ :

วิดิโอแนะนำ