60120 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60120 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
1 มีนาคม 2566 | 0:00 | 430 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ