33422 รายการที่ 14 ตอนที่ 4 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามแนวทางกรอบการพัฒนาดัชนีเมืองอัจฉริยะ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 14 ตอนที่ 4 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามแนวทางกรอบการพัฒนาดัชนีเมืองอัจฉริยะ
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 361 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ