33422 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 291 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ