58711 รายการที่ 3 ตอนที่ 4 ดุลยภาพของตลาดในการบริการสุขภาพ

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58711 รายการที่ 3 ตอนที่ 4 ดุลยภาพของตลาดในการบริการสุขภาพ
27 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 344 | 0 |

58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
 

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ