58711 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพ

Home / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 58711 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพ
27 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 313 | 0 |

58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
 

แชร์ :

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ