41461 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความเป็นมา แนวความคิด เจตนารมณ์และความหมายของข้อมูล

Home / สาขาวิชานิติศาสตร์ / 41461 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 ความเป็นมา แนวความคิด เจตนารมณ์และความหมายของข้อมูล
12 มีนาคม 2567 | 0:00 | 365 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ