41461 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจฯ

Home / สาขาวิชานิติศาสตร์ / 41461 รายการที่ 3 ตอนที่ 5 การจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจฯ
27 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 275 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ