33456 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ประเภทและการใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ประเภทและการใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
27 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 362 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ