33456 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์
27 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 435 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ