60340 รายการที่ 2 ตอนที่ 5 หนี้ต่างประเทศและสถานการณ์เงินบาทที่ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจไทย

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60340 รายการที่ 2 ตอนที่ 5 หนี้ต่างประเทศและสถานการณ์เงินบาทที่ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจไทย
14 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 486 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ