60340 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานไทยนิยมไปทำงานต่างประเทศ

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60340 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานไทยนิยมไปทำงานต่างประเทศ
14 กรกฎาคม 2566 | 0:00 | 441 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ