52404 เรื่องการตรวจการประเมินและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ตอนที่ 1-4

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52404 เรื่องการตรวจการประเมินและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ตอนที่ 1-4
18 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1237 | 0 |
แชร์ :

52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ

สื่อประเภท : Fm Sukhothai
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ เรื่องการตรวจการประเมินและการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ตอนที่ 1-4

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ