32753 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การประเมินค่าโครงการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32753 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การประเมินค่าโครงการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน
19 เมษายน 2567 | 0:00 | 204 | 0 |
แชร์ :

32753 การจัดการการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32753 การจัดการการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การประเมินค่าโครงการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ