30210 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30210 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
1 มีนาคม 2567 | 0:00 | 612 | 0 |
แชร์ :

30210 หลักการตลาดและการจัดการ การดําเนินงาน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30210 หลักการตลาดและการจัดการ การดําเนินงาน รายการที่ 3 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง1-30210 ปฐมนิเทศ

9 พ.ย. 2561, 15:54 | 5119วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ