91307 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91307 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
29 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 485 | 0 |
แชร์ :

91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร รายการที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ