15337 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การวางแผนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 15337 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การวางแผนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ
25 มกราคม 2567 | 0:00 | 393 | 0 |
แชร์ :

15337 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 15337 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การวางแผนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ