99205 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99205 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
18 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 418 | 0 |
แชร์ :

99205 หลักวิทยาการข้อมูลและการแสดงผลด้วยแผนภาพ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99205 หลักวิทยาการข้อมูลและการแสดงผลด้วยแผนภาพ รายการที่ 7 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ