94466 ปฐมนิเทศชุดวิชา การเริ่มต้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94466 ปฐมนิเทศชุดวิชา การเริ่มต้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร
8 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 807 | 0 |
แชร์ :

94466 การเริ่มต้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94466 ปฐมนิเทศชุดวิชา การเริ่มต้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการเกษตร


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ